luns, 11 de outubro de 2021

APERTURA LISTAXE PERSOAL TEMPORAL - SEAGA 2021

SEAGA (Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos, S.A.) vén de publicar a apertura do prazo de actualización de méritos por parte das persoas integrantes das listas previas e/ou, de ser o caso, das novas persoas candidatas a ser incluídas nas mesmas, de acordo co disposto nas bases xerais para a selección de persoal temporal da entidade.

Prazo de presentación
O prazo de presentación e actualización de méritos estará aberto ata o 2 de novembro de 2021.

Podes atopar toda a inforamción no Portal web de SEAGA

xoves, 7 de outubro de 2021

AS DINÁMICAS DE GRUPO EN PROCESOS DE SELECCIÓN

As dinámicas de grupo para selección de persoal son probas colectivas que teñen coma obxectivo observar ás persoas candidatas noutro contexto para comprobar as súas competencias laborais, capacidades, a súa aptitude para traballar en grupo e outras cuestións que a compañía necesita coñecer para saber se é a persoa axeitada para o posto ofertado.

O obxecto das dinámicas grupais en procesos de selección é avaliar as competencias das persoas candidatas mentres interactúan. Adoitan ser reunións  dun grupo de entre seis e oito persoas, a quen se lles expón unha situación sobre a que teñen que tomar unha serie de decisións. Unha das dinámicas máis habituais e formar un equipo ficticio que terá que decidir que facer ante unha situación concreta, coma por exemplo un naufraxio (exemplos dinámica da nasa, da illa deserta…).


O QUE HAI QUE FACER

— Mostrarse natural e con seguridade nun mesmo.

— Argumentar con sentido nas distintas intervencións.

— Apoiar as opinións doutras persoas candidatas, si se está de acordo.

— Mostrarse educada/os e corteses co resto do grupo.


VALORARASE

— Romper o xeo ao comezo da proba.

— Enfocar a discusión e servir de guía para o grupo (sen autoritarismos), intentando alcanzar un consenso.

— Resumir e sacar conclusións antes de finalizar.


O QUE SE DEBE EVITAR

— Monopolizar a charla.

— Gardar silencio durante toda a proba.

— Criticar as intervencións das demais persoas candidatas.

— Ser polémica/o ou pretender estar en posesión da verdade absoluta.


AXUDAS EXTRAORDINARIA A PERSOAS EN ERTE POR COVID

O 23 de setemboro foi publicada no DOG a ORDE pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión da axuda extraordinaria para as persoas traballadoras afectadas por un ERTE como consecuencia da crise derivada da COVID19. Trátase dunha axuda de 500 euros para as persoas que teñan ingresos inferiores a 14.000 euros, e que estiveran 1 ano en ERTE. Podes atopar toda a información na web de UGT SERVIZOS PÚBLICOS

mércores, 6 de outubro de 2021

A CARTA DE PRESENTACIÓN


 A carta de presentación é un complemento ao CV, que aporta un valor diferencial á candidatura. É á vez un saúdo de cortesía e a presentación inicial da persoa candidata

O obxectivo da carta é causar unha boa primeira impresión, de forma que quen a lea popida considerar que atrae a atención da persoa que a lee

O motivo dunha carta de presentación é comunicar unha mensaxe específica e personalizada á persoa encargada da selección de persoal.

A mensaxe da carta de presentación debe cubrir dous puntos fundamentais:

 1. Transmitir o noso interese por conseguir un posto de traballo en concreto, e argumentar as razóns que nos converten no/a candidato/a ideal para desempeñalo.
 2. Suxerir a posibilidade de concertar unha entrevista.
A función dunha carta é describir as actitudes, máis que os coñecementos (xa se expón no cv), expresar o interese que ten a persoa candidata pola empresa e o posto de traballo.
 
Deben ser únicas para cada empresa e posto ao  que queremos optar. Se empregamos o mesmo  modelo para varias candidaturas, será demasiado xenérico e non aportará ese valor diferencial que estamos buscando.

A continuación achegamos algunhas recomendacións  e plantilla para a elaboración dunha carta de presentación, así como algúns exemplos que poden ser de utilidade.

martes, 5 de outubro de 2021

MODELO CANVAS

 Este método,  analiza os modelos de negocio en nove bloques, a través dos que se pode ver de xeito moi visual, a relación que se establece entre a estrutura interna da idea de negocio ou da actividade empresarial e o mercado.

Polo tanto, esta ferramenta, contribuirá a que podas plasmar de xeito gráfico toda a información sobre o teu proxecto empresarial co fin de establecer as relación entre todas as partes que o integran e así asegurar o éxito do mesmo.

Os nove bloques, abranguen as catro principais áreas dunha empresa:

-  clientela,

- oferta, 

- infraestruturas

- e viabilidade económica.

Este método describe como unha organización crea, proporciona, entrega e capta valor, analizando os elementos clave que se deben definir antes de lanzar o produto ou oservizo ao mercado.

PREME PARA DESCARGAR GUÍA PARA A ELABORACIÓN DO PLAN DE EMPRESA:

Modelo Canvas. Plan de Negocio


Vídeo COMO APLICAR O MODELO CANVAS

luns, 4 de outubro de 2021

A ENTREVISTA DE TRABALLO

 

A entrevista de traballo é a fase mais importante e crucial de todo o proceso de busca de emprego.

O principal é preparala ben, reducindo por unha banda o nivel de inseguridade e por outra aumentando a capacidade de adaptabilidade ante calquera situación (ASPECTOS IMPORTANTES NUNHA ENTREVISTA)
É moi importante acudir á entrevista ben informado/a sobre as actividades, clientes, etc da empresa que te vai  entrevistar, así como coas ideas claras sobre o teu obxectivo profesional.

PASOS PREVIOS Á ENTREVISTA DE TRABALLO: 
 • Infórmate ben sobre a empresa (sector e actividade da empresa, servizos, produtos, políticas de empresa, publicidade, valores, …)
 • Coñece moi ben o teu Currículum vitae.
 • Prepara respostas ás PREGUNTAS relacionadas co mesmo.
 • Aprende a definirte en poucas palabras. Reflexiona antes sobre as túas cualidades.
 • Os teus puntos fortes (logros e éxitos anteriores ou capacidades), para incidir neles. 
 • Anota os teus puntos febles e prepara argumentos para defendelos.
 • Asegúrate do lugar e da hora da entrevista. Pensa no medio de transporte que utilizarás para acudir á entrevista e calcula o tempo necesario. Un teléfono de contacto coa empresa, se te atrasas por calquera motivo (avaría, atascos, etc....) poderías chamar á empresa e  darlle a coñecer a  situación.
 • Ten claros os teus obxectivos e expectativas profesionais.
 • Se te citan por escrito, confirma telefonicamente a túa asistencia.
 • Prepara unha lista de preguntas relacionadas co emprego. Ao final da entrevista daranche a oportunidade de facer as preguntas que desexes. 
 • Un caderno e  un bolígrafo.
Qué pretende a persoa entrevistada?

CONSEGUIR O EMPREGO:  Transmitir una imaxe acorde ás condicións solicitadas. Evitar o nerviosismo.

Que prentende o/a enentrevistador/a?

OBTER  A MAIOR INFORMACIÓN POSIBLE: Acertar na elección do/a mellor candidato/a. Contrastar a información e asegurarse da coherencia


A entrevista de traballo  pode ser:
-  INDIVIDUAL. É a mais habitual de todas.  Lévase a cabo entre a persoa que busca o emprego e un representante da empresa que ofrece o posto de traballo.

-  GRUPAL (con múltiples persoas candidatas). A persoa representante da empresa encárgase de avaliar a un grupo de persoas candidatas ao mesmo tempo. En ocasións, a entrevista compleméntase cunha actividade onde se poden avaliar as habilidades colaborativas de cada unha das persoas participantes; DINÁMICAS DE GRUPO EN PROCESOS DE SELECCIÓN.
venres, 1 de outubro de 2021

O PLAN DE EMPRESA

Guía cos contidos básicos e a información necesaria que debe aportar un plan de negocio.